Our DVDs are "all regions"  

and will play in any DVD player

VISITORS

Biography

KUTUZOV (1943) * with switchable English subtitles *

Vladimir Petrov Writer: Vladimir Solovyov Aleksei Dikij ... Prince Kutuzov Semyon Mezhinsky Semyon Mezhinsky ... Napoleon Bonaparte Yevgeniy Kaluzhsky Yevgeniy Kaluzhsky ... Marshal Berthier (as Ye. Kaluzhsky) Sergo Zakariadze Sergo Zakariadze ... Prince Bagration (as S. Zakariadze) Nikolai Okhlopkov Nikolai Okhlopkov ... Gen. Barclay de Tolly Sergei Blinnikov Sergei Blinnikov ... Platov, bearded Russian officer (as S. Blinnikov) Vladimir Gotovtsev Vladimir Gotovtsev ... Gen. Beningsen (as V. Gotovtsev) Arkadiy Polyakov Arkadiy Polyakov ... Marshal Davout (as A. Polyakov) Nikolai Brilling Nikolai Brilling ... Marshal Murat Rest of cast listed alphabetically: Boris Chirkov Boris Chirkov ... Lavilov (as B. Chirkov) Mikhail Pugovkin Mikhail Pugovkin ... Fedya (as M. Pugovkin) Ivan Ryzhov Ivan Ryzhov ... Volkojsky (as I. Ryzhov) K. Shilovtsev K. Shilovtsev ... Konovnitsyn Ivan Skuratov Ivan Skuratov ... Zhastyannikov (as I. Skuratov) Aleksandr Stepanov Aleksandr Stepanov ... Marshal Ney (as A. Stepanov)

SKU: 6025

$13.99

New LENIN IN 1918 (1939) * with switchable English subtitles *

Boris Shchukin as Vladimir Lenin Mikheil Gelovani as Joseph Stalin (removed from cut version) Nikolay Bogolyubov as Kliment Voroshilov Nikolay Cherkasov as Maxim Gorky Vasily Markov as Felix Dzerzhinsky Leonid Lyubashevsky as Yakov Sverdlov Zoya Dobina as Nadezhda Krupskaya Nikolay Okhlopkov as comrade Vasily, Lenin's assistant and bodyguard Klavdiya Korobova as Natalya, Vasily's wife Vasili Vanin as Kremlin commandant Matveyev Yelena Muzil as Yevdokiya Ivanovna, Lenin's housekeeper Iosif Tolchanov as Andrei Fyodorovich, physician Aleksandr Khokhlov as professor Dmitry Orlov as Stepan Ivanovich Korobov, old St. Petersburg proletarian Serafim Kozminsky as Bobylyov, Lenin's assistant Nikolai Plotnikov as kulak from Tambov Governorate Nikolai Svobodin as Valerian Rutkovsky, socialist revolutionary Viktor Tretyakov as Ivan Grigoryevich Novikov, socialist revolutionary Natalya Yefron as Fanny Kaplan Aleksandr Shatov as Konstantinov, counter-revolutionary conspiracy organizer Vladimir Solovyov as Sintsov, chekist-traitor Sergei Antimonov as Polyakov (uncredited) Viktor Kulakov as Nikolai Bukharin (uncut version, uncredited) Rostislav Plyatt as military expert (uncut version, uncredited) Georgy Bogatov as Vyacheslav Molotov (uncredited) Anatoli Papanov as episode (uncredited) Directed by Mikhail Romm Written by Taisiya Zlatogorova Aleksei Kapler

SKU: 6436

$13.99

New LENIN IN OCTOBER (1937) * with switchable English subtitles *

Boris Shchukin as Vladimir Lenin Nikolay Okhlopkov as Vasily, bolshevik and Lenin's bodyguard Vasili Vanin as Matveyev, bolshevik Vladimir Pokrovsky as Felix Dzerzhinsky Nikolai Arsky as Blinov, worker Yelena Shatrova as Anna Mikhailovna Klavdiya Korobova as Natasha, Vasily's wife Nikolai Svobodin as Valerian Rutkovsky, the Social Revolutionary Viktor Ganshin as Zhukov, the Menshevik Vladimir Vladislavsky as Karnaukhov Aleksandr Kovalevsky as Alexander Kerensky Nikolai Sokolov as Mikhail Rodzianko Nikolai Chaplygin as Kirilin Ivan Lagutin as Filimonov Directed by Mikhail Romm Dmitri Vasilyev Written by Aleksei Kapler Starring Boris Shchukin Nikolay Okhlopkov Vasili Vanin Music by Anatoly Alexandrov Production company Mosfilm

SKU: 6437

$13.99

Filter your results

PRINT OR DOWNLOAD

Find books, banknotes, passports, IDs, newspapers and other collectibles at our sister store:

Frequently Asked Questions

Shopping cart