Artikelnummer 946
Verfügbarkeit

3 DVD SET: JAN HUS; JAN ZIZKA; PROTI VSEM - THE HUSSITE TRILOGY (1954 - 58) * with hard-encodedl English subtitles *

$35.99
3 DVD SET of the following films sold at a discounted, combined price:
JAN HUS  (1st Part of the Hussite Trilogy) 

Úvodní část odehrávající se v roce 1412 vykresluje utrpení chudých při práci na svatovítské katedrále a ukazuje jejich potýkání se s bohatými měšťany a s lakomými církevními hodnostáři vybírajícími odpustky. Jan Hus veřejně kritizující katolickou církev, se ve svých kázáních v Betlémské kapli proti kupčení s odpustky postaví. Jeho bohoslužby kromě davů chudých Pražanů navštěvuje i samotná královna Žofie, která Husa obhajuje před králem Václavem. Nemocný král, na kterého kvůli Husovým kázáním vyvíjí tlak papež i jeho bratr římský král Zikmund, se raději než politice a starostem věnuje zábavě. Poté, co do Prahy dorazí bula papeže Jana XXIII. o dalším vybírání odpustků, dojde mezi chudými k spontánnímu plenění kostelů a k vyhánění katolických kněží. Městská rada nechá proti chudině zasáhnout vojáky a tři z jejich vůdců, mezi nimiž je také kameník Martin, dá vsadit do žaláře. Jan Hus se za tyto tři mládence, kteří jsou radními odsouzeni k smrti, přimluví a dojedná dokonce jejich propuštění. Radní však tuto dohodu nedodrží a všichni tři zajatci jsou popraveni. Zrazený Hus je označí za první mučedníky budoucí bouře. Následně je na Jana Husa papežem Janem XXIII. uložena klatba. Proto opouští Prahu a odchází na venkov, kde dál burcuje chudé poddané proti jejich vrchnosti. Po dalším nátlaku papeže a císaře, kdy oba hrozí dokonce vyhlášením křížové výpravy, konečně přistoupí Jan Hus na jejich výzvu a vydá se do Kostnice, kam byl svolán církevní koncil. Hus doprovázený na cestě Janem z Chlumu a Václavem z Dubé dorazí do města na březích Bodamského jezera bez problému. Po příjezdu je však pod záminkou rozhovoru s kardinály ihned zatčen, což vzbudí rozhořčení u českého lidu a šlechty, která zasílá stížný list králi Zikmundovi. Ten zaručí zatčenému mistru slyšení před koncilem. Film vrcholí Husovým procesem před Kostnickým koncilem. Proti kazateli zde nevystupují pouze Zikmund Lucemburský a církevní hodnostáři, ale i bývalý Husův přítel z pražské university Štěpán Páleč. Jan Hus odmítne zříci se svého učení a je koncilem odsouzen k smrti na hranici. Před upálením se rozloučí s přáteli Janem z Chlumu a s Václavem z Dubé, nabádá přítomné, aby neposlouchali svou špatnou církevní i světskou vrchnost a naposledy odmítá šanci na odvolání.  V samotném závěru snímku se shromáždění, v jehož čele je Jan Žižka, přihlašuje k odkazu Jana Husa a k jeho učení. 

This film corresponds to the first part of the big-budget Hussite Trilogy.   Hus is revered for his dogged adherence to his convictions.  The magic of these films is in the acting of Stepanek and in the production design.  These films lavishly portray the early fifteenth century in details taken directly from artwork and chronicles of the time.  Those viewers familiar with modern Prague will find their favorite landmarks only partly finished--the towers of the Tyn Church are still under construction, the Charles Bridge only has one statue, and the Old City hall lacks the Horlogue.  These kind of details speak to the meticulous research that went into these films.  The costumes are reminiscent of the best designs from American period films produced in the 1930's and 40's, but display a greater variety of looks.  The viewer would be hard pressed to find a plain white or stone interior wall anywhere in the films. The painting on the interiors was taken from the backgrounds of illuminated manuscripts and every wall is a riot of color, geometric patterns, and even inflammatory depictions of the Pope. Medievalists and enthusiasts will value these films for the battle scenes. 

 

JAN ZIZKA  (2nd Part of the Hussite Trilogy) 

V úvodu sledujeme služku Johanku, známou již z předchozího dílu, která po upálení svého mistra Jana Husa cestuje Čechami a vodí uprchlé poddané na zakázaná kázání na hory. Její skupina je přepadena oddíly pána z Rožmberka a jen se štěstím se jí podaří uprchnout před panskými biřici. Král Václav IV. je v této době vydírán vyslanci svého bratra Zikmunda a papeže, kteří mu vyhrožují vyhlášením křížové války, pokud nebude potlačeno husitské hnutí v zemi a Václav nedokáže vrátit zabavené církevní majetky zpět katolíkům. Václav tomuto tlaku nakonec podlehne, zakáže všechna srocování v zemi a pobočníku Janu Žižkovi rozkáže, aby nechal zabavit zbraně všem Pražanům. Při střetu s královými vojáky jsou následně zajati studenti Ješek, Prokůpek a s nimi také tři pražští tovaryši. Kněz Jan Želivský v čele pražské chudiny, kterou proti králově vůli nechal vyzbrojit Jan Žižka, vytáhne po plamenném kázání v kostele Panny Marie Sněžné k Novoměstské radnici, kde jsou všichni zajatci drženi jako rukojmí. Před radnicí se srotí ozbrojený dav vedený Želivským a Janem Žižkou, který požaduje vydání zajatců, při tom je napaden královskými biřici. Radní rozkáží popravit zajatce, tehdy však husité prolomí bránu a vtrhnou dovnitř. Davu se podaří osvobodit čtyři přeživší zajatce, neboť student Ješek je biřici ještě před probouráním brány zákeřně usmrcen. Rozlícený dav poté svrhne královy novoměstské konšely z oken radnice a za svého vůdce a hejtmana si spontánně zvolí Jana Žižku. 

This film makes up the second part of The Hussite Trilogy, a big-budget (for Czechoslovakia) historical drama which focused on the life and death of the priest/reformer Jan Hus and the movement known as the Hussite Revolution (ca. 1419-1437). Actor Zdenek Stepanek played both the intellectual preacher Jan Hus and the ingenious general Jan Zizka.  Both of these historical characters inhabit a special place in the identity of the Czech Lands.  Hus is revered for his dogged adherence to his convictions, but Zizka's legacy is somewhat more problematic because of the violent nature of the uprising he led.  While the non-Czech speaker will be confused about the plot, the magic of these films is in the acting of Stepanek and in the production design.  These films lavishly portray the early fifteenth century in details taken directly from artwork and chronicles of the time.  Those viewers familiar with modern Prague will find their favorite landmarks only partly finished--the towers of the Tyn Church are still under construction, the Charles Bridge only has one statue, and the Old City hall lacks the Horlogue.  These kind of details speak to the meticulous research that went into these films.  The costumes are reminiscent of the best designs from American period films produced in the 1930's and 40's, but display a greater variety of looks.  The viewer would be hard pressed to find a plain white or stone interior wall anywhere in the films.  The painting on the interiors was taken from the backgrounds of illuminated manuscripts and every wall is a riot of color, geometric patterns, and even inflammatory depictions of the Pope.  Medievalists and enthusiasts will value these films for the battle scenes.  Jan Zizka and his Hussite followers were the first warriors to consistently defeat knights in armor with guns and farm implements.  The film "Jan Zizka" very carefully portrays the strategies that made this happen.  This complex piece of history, rarely discussed outside of the Czech Republic, shows the wane of the mounted knights and the rise of gunpowder as a practical weapon.  The film does suffer from enforced Marxist dogma, much like Sergei Eisenstein's epic "Alexander Nevsky."  Yet the story is much more complex than "Nevsky," and takes far fewer liberties with acknowledged historical facts.  Additionally, "Jan Zizka" embraces fifteenth century aesthetics, and the film's art direction successfully re-creates the designs left behind by Zizka's contemporaries.  This aspect alone makes the Hussite Trilogy fascinating viewing. 

 

PROTI VSEM  (3rd Part of the Hussite Trilogy) 

V úvodu prchají před houfem plenících táboritů probošt louňovického kláštera, tamní sakristián a mladá novicka Marta. Útočiště najdou ve tvrzi zemana Ctibora z Hvozdna, který je před pronásledovateli ochrání. Trojice tak vyvázne a stihne se ukrýt na hradě Příběnice u mocného pána Oldřicha z Rožmberka. K táboritům se při průchodu Hvozdna přidává většina obyvatel vsi a také zemanova dcera Zdena. Venkované dosáhnou Tábora a jsou zde přijati. Zdena je okouzlena jedním z táborských kněží, Janem Bydlinským. Louňovickému proboštovi se podaří přesvědčit pana z Rožmberka, aby přistoupil na stranu krále Zikmunda Lucemburského, který se právě chystal vpadnout do Čech v čele křížové výpravy. Mladý Rožmberk se za přislíbenou finanční odměnu zavázal udeřit na oslabené město Tábor. Probošt se s touto zprávou vydává do Kutných Hor, kde před útokem na Prahu prodlívá Zikmund se svým vojskem. Na cestě se probošt setkává s Ctiborem z Hvozdna, který zamířil za svou dcerou na Tábor. Ve městě rovných začíná narůstat spor mezi táborskými kněžími požadujícími bránit se ve městě a hejtmanem Žižkou, který doporučuje vytáhnout na pomoc Praze ohrožené Zikmundovým vojskem. Kolem fanatických kněží Petra Kániše a Jana Bydlinského se začíná shromažďovat skupinka jejich posluchačů, do níž patří proti vůli jejího otce i zemanova dcera Zdena. Louňovický probošt doráží do Kutné Hory, kde Němci házejí husity do prázdných šachet místních stříbrných dolů. Probošt zde informuje krále Zikmunda o postoji Oldřicha z Rožmberka. Za králem do Kutné Hory přijíždí také pražské poselstvo, které se zoufale snaží vyprosit u Zikmund milost. Uherský a římský král husitské vyslance odbude a donutí je tak požádat o pomoc venkovské husity a především jihočeské tábory. V Táboře po zprávě od Pražanů převáží Žižkova strana a většina zdejších husitů se hotoví k odchodu do ohrožené Prahy. Odjíždí také zeman Ctibor a jeho synovec Ondřej, avšak proti otcově vůli se ve městě spolu s Bydlinským, Kánišem a jejich lidmi rozhodne zůstat zemanka Zdena. 

This film makes up the third and final part of Otakar Vavra's hussite trilogy.  14th July 1420: The crusade army undertook an attack on the Hussite fortress on the hill Vitkov, east of Prague, which assured food supply to the besieged city.  The hill is defended by a troop of Taborites under the lead of Jan Zizka.  When the fortress of the Hussites is almost conquered by the flood of iron knights, a troop of Taborite flailers leaves the city gates and attacks the crusaders through vineyards on the southern side of the hill.  The knights are pressed to the northern steep side of the hill and subsequently flee in panic. 

DVD-Rs ARE IN CZECH WITH HARD-ENCODED, ENGLISH SUBTITLES

316 minutes long.  REGION FREE  (will play in any DVD player)

FILM QUALITY:  Very good.

play button

play button

play button

A real bargain, 27.07.2017 18:08
Von: Gast
Fantastic trilogy at a very reasonable price.
War die Bewertung hilfreich? 0 0
A good deal, 10.08.2017 15:07
Von: Gast
A real treat for fans of Middle Ages' history. Good action; good story and lavish
War die Bewertung hilfreich? 0 0
Brilliant Battle Scenes, 30.08.2017 00:27
Von: Gast
See the title!
War die Bewertung hilfreich? 0 0