Artikelnummer 6795
Verfügbarkeit

ECLIPSE (Kinkanshoku) (1934) * with switchable English subtitles *

Mitsugu Fujii Hiroko Kawasaki Michiko Kuwano Shirô Kanemitsu Isamu Yamaguchi Hideo Fujino Akio Nomura Yoshiko Tsubouchi Shigeru Ogura Ryôko Hisahara Toshiaki Konoe Reikichi Kawamura Mitsuko Yoshikawa Tomio Aoki Fumiko Katsuragi Kimiko Mikage Sanae Takasugi Kuniko Miyake Setsuko Shinobu Masae Koike Michiyo Mizushima Sadako Araki Shin'yō Nara
$13.99

Osaki Shuichi and his cousin Nishimiura Kinue leave their hometown for the metropolis of Tokyo. They are in love with each other, but Kinue is expected to marry the lawyer Kanda Seiji. Shukichi becomes tutor to the son of the rich Iwaki family. The heartbroken Kinue also makes her way to the capital, where she becomes a bar hostess.

DVD-R has Japanese intertitles with switchable English subtitles. Approx. 97 mins. See film sample for audio and video quality!

play button