SKU 3288
Availability

FRONT WITHOUT FLANKS (1974) * with hard-encoded English subtitles *

Vyacheslav Tikhonov Oleg Zhakov Galina Polskikh Semyon Morozov Yevgeni Shutov Ivan Pereverzev Vladimir Ivashov Vladimir Zamanskiy Aleksandr Denisov Tofig Mirzayev Valentin Pechnikov Evgeniy Leonov-Gladyshev Svetlana Sukhovey Aleksey Borzunov Pavel Kormunin Lyudmila Polyakova Anatoliy Solovyov Михаил Турченков Yura Kasatkin Boris Bibikov Vera Kuznetsova Aleksandr Lukyanov Nikolay Polishchuk Vladimir Samoylov Vsevolod Safonov Viktor Shulgin Konstantin Zheldin Raisa Kurkina Vladimir Ferapontov
$13.99

August 1941. Major Mlynsky is in charge of aspecial group of partisans. His unit is absorbing small groups of Russian soldiers, who've managed to survive the attacks of the overwhelming German forces. Now, the Germans are advancing towards Moscow. Major Mlynsky is organizing partisan resistance behind enemy lines.

DVD-R is in Russian with hard-encoded English subtitles.  Approx. 160 mins.  See film samples for sound and video quality!  

 

play button